Polityka prywatności | York School of English - Kraków
+48 667 585 665

Polityka prywatności

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

EWA KRUPSKA STUDIUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO "YORK" - YORK SCHOOL OF ENGLISH., ul. Józefa Mackiewicza 12, 31-214 Kraków, NIP: 9451216184 (dalej: York School of English).

2. Dane kontaktowe

Z York School of English można się skontaktować poprzez adres email: info@york.edu.pl, pod numerem telefonu 12 415 18 18 lub pisemnie: York School of English, ul. Józefa Mackiewicza 12, 31-214 Kraków. York School of English nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty szkoły. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych York School of English – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

4. Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane przez 3 lata lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie York School of English w szczególności dostawcom usług IT i biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z York School of English.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do Pani/Pana danych
  • żądania ich sprostowania
  • żądania ich usunięcia
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od York School of English Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z York School of English. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby York School of English lub e-mailowo na adres info@york.edu.pl

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

9. Podjęte środki ochrony danych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Kraków, 1 stycznia 2023